Onderwijsproject in Arunachal Pradesh

Scholing niet alleen voor kinderen maar ook voor volwassenen. De mogelijkheid voor vrouwen om te leren naaien en breien waardoor ze zichzelf kunnen ontwikkelen tot meer zelfstandigheid.

Vrouwen in Arunachal Pradesh worden vaak op heel jonge leeftijd al uitgehuwelijkt. Meestal hebben ze heel weinig opleiding gehad. De omstandigheden in het gebied zijn uitzichtloos en hierdoor nemen veel mannen hun vlucht in alcohol en drugs. Mede daardoor staan de vrouwen er vaak alleen voor. Ze hebben grote gezinnen en moeten zorgen voor de opvoeding van de kinderen. Daarbij ook nog voor het zaaien en oogsten van de gewassen. Ze weven de stof voor kleding, generic ze verzamelen het hout om het huis te verwarmen en het eten te koken. Ze doen ook de handel door bijvoorbeeld varkens te verkopen op de markt. De stichting wil bevorderen dat vrouwen zelf kleding kunnen maken en dat ze leren lezen en schrijven. Dat er ook medische voorlichting komt. En dat vrouwen via zelfhulp groepen kunnen leren om voor zichzelf op te komen. De stichting wil de vrouwen een hoopvolle toekomst geven. De vrouwen die in Arunachal Pradesh de hoeksteen van de samenleving zijn.

Bezoek van de broers Wyss aan Arunachal Pradesh

De broers Wyss brachten in januari 2014 een bezoek aan Arunachal Pradesh samen met Sebastian.
Zij waren daar op uitnodiging van Bischop George Paraparambil ter gelegenheid van de inzegening van de nieuwe school.
Dit project kon dankzij de hulp van de broers tot stand komen.
Een mooi voorbeeld van ontwikkelingshulp wat eigenlijk aan de basis bij scholing begint.

Comments are closed.