ANBI Registratie
De stichting is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling” (ANBI) door de Belastingdienst. Alleen instellingen die door de Belastingdienst als ANBI zijn aangewezen, kunnen met ingang van 2011 gebruik maken van de fiscale voordelen. Zo hoeven wij als ANBI geen successierechten of schenkingsrechten te betalen over de erfenissen en giften die wij ontvangen, zodat al deze ontvangsten zonder belastingheffing besteed kunnen worden aan onze doelen in India. Daarnaast kunt u als donateur (uiteraard binnen de daarvoor geldende wettelijke spelregels) uw giften in mindering brengen op uw aangiften inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Meer informatie over ANBI vindt u op de website van de belastingdienst onder ANBI.
Naam Stichting Ontwikkelingshulp Arun
RSIN 851073396
Bankrekening NL06RABO01668.11.041
KvK-nummer 53919882
Statuten http://www.stichtingarun.nl/?page_id=29
Postadres Watertorenweg 6, 4651AB Steenbergen
Contact Contactpersoon: Sebastian Chazhoor
Telefoonnummer: 0623786713
E-mailadres: schazhoor@zeelandnet.nl
Web-site: www.stichtingarun.nl
Doel van de stichting
De stichting heeft ten doel het mogelijk maken van onderwijs aan kinderen als basisvoorwaarde voor gemeenschapsopbouw, maar ook onderwijs aan volwassen, emancipatie van vrouwen en ontwikkeling van landbouw in Arunachal Pradesh. De Stichting heeft als motto ‘Verandering door engagement’. Echte betrokkenheid is de sleutel om jongeren toekomst te geven, maar ook om groepen die nu gemarginaliseerd worden een plaats te geven in de samenleving. De Stichting werkt samen met partners die dit motto onderschrijven.
Wat wil de Stichting bereiken?
Kinderen moeten de mogelijkheid hebben om basisonderwijs te volgen en voor jongeren moet er een vakopleiding komen. Vrouwen zijn in dit gebied de spil van het gezin. De Stichting wil lokale vrouwenorganisaties helpen om projecten op te zetten voor naailes, handwerken en weven. De Stichting werkt samen met een lokale NGO – ‘Seva Kendra’ en andere vrouwenorganisaties in het bisdom Miao.

Bestuur
Het bestuur van de stichting Arun bestaat uit drie personen:
Frans Verhoeven – Voorzitter
Sebastian Chazhoor – Secretaris
Edy van Vliembergen – Lid
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.
We zijn niet actief met activiteiten om fondsen te verweven. De inkomsten zijn geheel afkomstig uit particulieren giften en donaties.
Alle ontvangen gelden worden overgemaakt voor verschillende projecten die door Seva Kendra worden uitgevoerd. De stichting ontvangt regelmatig verslagen van diverse activiteiten .
Verslag activiteiten Zie http://www.stichtingarun.nl/?page_id=50
Financiële verantwoording Zie http://www.stichtingarun.nl/?p=725