Kinderen in Arunachal Pradesh zijn net zoals alle kinderen ter wereld creatief in hun spel. Alleen hebben zij minder middelen ter beschikking om mee te spelen. Misschien kunnen wij samen daar iets aan doen.

Bezoek aan Arunachal Pradesh februari 2015.
In februari 2015 brachten Sebastian en Pastoor Lemmens een bezoek aan Arunachal Pradesh. Hierbij een fotoverslag van het hartelijke welkom. Maar ook van alle activiteiten en het vele werk wat gedaan kan worden dankzij alle steun.

Foto’s 1

Een stukje cultuur uit Uranachal Pradesh. De stammen en hun traditie.

Bezoek aan Bisdom Miao

Een mooie documentaire gemaakt door Thomas Koopman

Bezoek van de broers Wyss aan Arunachal Pradesh

De broers Wyss brachten in januari 2014 een bezoek aan Arunachal Pradesh samen met Sebastian.
Zij waren daar op uitnodiging van Bischop George Paraparambil ter gelegenheid van de inzegening van de nieuwe school.
Dit project kon dankzij de hulp van de broers tot stand komen.
Een mooi voorbeeld van ontwikkelingshulp wat eigenlijk aan de basis bij scholing begint.