Jaarverslag 2020

Stichting Arun biedt sinds 2011 hulp aan ontwikkelingsprojecten in Arunachal Pradesh. De stichting heeft ten doel het mogelijk maken van onderwijs aan kinderen als basisvoorwaarde voor gemeenschapsopbouw, maar ook onderwijs aan volwassen, emancipatie van vrouwen en ontwikkeling van landbouw in Arunachal Pradesh.

We werken samen met de Indiase ontwikkelingsorganisatie Seva Kendra Arunachal East. Wij verzamelen de fondsen om verschillende projecten mogelijk te maken en Seva Kendra zorgt voor de uitvoering er van. Meer informatie over onze projecten op www. stichtingarun.nl. In de praktijk blijkt dat we wezenlijk bijdragen aan de inhoud van de projecten.

Ook in Arunachal Pradesh heeft het coronavirus een belangrijke rol gespeeld. Een aantal activiteiten van Seva Kendra werden stil gelegd. Maar het is toch grotendeels gelukt om alles volgens planning door te laten gaan.

Jaarrekening

 

Inkomsten Uitgaven
Euro Euro
Overschot per 1 januari 2019 56.994,60 Bank kosten 119,39
Giften van particulieren/ instellingen 50.940,00
Aan diverse projecten in het bisdom Miao : Seva Kendra Arunachal East 40.000,00
Totaal Baten 107.934,60 Totaal Lasten 40.119,39
Bank rekening-courant 67815,21