De Stichting Ontwikkelingshulp ARUN is in 2011 opgericht met als doel hulp te bieden aan diverse projecten in de deelstaat Arunachal Pradesh. Deze deelstaat behoort tot de armste gebieden van India.

Doel van de stichting

De stichting heeft ten doel het mogelijk maken van onderwijs aan kinderen als basisvoorwaarde voor gemeenschapsopbouw, maar ook onderwijs aan volwassen, emancipatie van vrouwen en ontwikkeling van landbouw in Arunachal Pradesh. De Stichting heeft als motto ‘Verandering door engagement’. Echte betrokkenheid is de sleutel om jongeren toekomst te geven, maar ook om groepen die nu gemarginaliseerd worden een plaats te geven in de samenleving. De Stichting werkt samen met partners die dit motto onderschrijven.

Wat wil de Stichting bereiken?

Kinderen moeten de mogelijkheid hebben om basisonderwijs te volgen en voor jongeren moet er een vakopleiding komen. Vrouwen zijn in dit gebied de spil van het gezin. De Stichting wil lokale vrouwenorganisaties helpen om projecten op te zetten voor naailes, handwerken en weven. De Stichting werkt samen met een lokale NGO – ‘Seva Kendra’ en andere vrouwenorganisaties.

Donaties

Door de Stichting te steunen helpt u heel concreet om mensen in de deelstaat Arunachal een betere toekomst te geven. U kunt uw donatie overmaken op rekeningnummer NL06RABO01668.11.041
ten name van Stichting ontwikkelingshulp ARUN. De Stichting Ontwikkelingshulp ARUN heeft een ANBI verklaring, waarmee giften aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.