Activiteiten in 2012

Het stichtingsbestuur heeft in het eerste jaar een website in het leven geroepen en een folder uitgebracht waarin de doelstelling van de stichting wordt omschreven. Verder heeft men contacten gelegd met ngo’s zoals de Adventsactie en Cordaid om te kunnen bemiddelen bij projectaanvragen uit Arunachal en met name uit het bisdom Miao.

De Stichting heeft van ngo Seva Kendra het verzoek gekregen om het project te ondersteunen: Arunachal Summer course. De Stichting heeft voor dit project waarvan de kosten in totaal 10.000 euro bedragen een bijdrage ontvangen van 5000 euro van de Vereeniging tot Weldadigheid. Dit bedrag is overgemaakt aan Seva Kendra.

Aan het project Tailoring, generic Naailes, seek heeft de stichting Arun via Seva Kendra een bijdrage kunnen geven van 8400 euro. Het geld hiervoor is afkomstig van kleine bijdragen, salve verkregen door infoavonden verzorgd door Sebastian Chazhoor. Hij heeft voorlichting gegeven over dit project op een bijeenkomst van de MOV-groep in Berkel-Enschot en Udenhout. Verder bij de diaconale werkgroep van de Nazareth parochie in Breda en op een infoavond van de parochie Hengelo.

In 2012 heeft Sebastian Chazhoor samen met enkele donateurs en een vertegenwoordiger van de Adventsactie een bezoek gebracht aan het bisdom Miao, zodat men zich een beeld kon vormen van de situatie ter plaatse. De reis en verblijfkosten waren voor rekening van de deelnemers. De stichting Arun heeft tijdens het bezoek enkele kleine projecten ondersteund.

Financieel overzicht jaar 2012

Inkomsten
Giften van particulieren € 2.721,40
Giften van instellingen € 15.072,79
Banksaldo € 1.950,46
Totaal € 17.794,19

Uitgaven
Bijdragen aan kleine projecten tijdens de reis 2012 € 2.124,96
Project summer coaching € 5.000,00
Naailes project € 8.400,00
Bank kosten € 168,77
Print kosten € 150,00
Totaal € 17.794,19

Lees ook onze andere jaarverslagen:
Jaarverslag 2014
Jaarverslag 2013
Jaarverslag 2012